dimecres, 21 d’octubre de 2009

Fonètica catalana ( Slideshare ).

1. Classifiqueu les vocals en negreta segons el grau d'obertura, el punt d'articulació i la tonicitat.

cap, terra, tenen, dia, fort, calor, muntanya, cabíen, terreny, teniu, rei, esforçat, caloria, beure.

2. Classifiqueu i feu la transcripció fonètica de les consonants en negreta segons el punt d'articulació, el mode d'articulació i la sonoritat.

tap, àrab, vaixell, paret, fred, diari, cos, gol, agafar, fava, afganès, salsa, bassal, piscina, tres, cec, caça, excursió, casa, enfonsar, xeix, joc, metge, sala, col·legi, llana, cara, rata, mare, èmfasi, nas, canvi, encara, vinga, cinc, confort, enginy, canya.

3. Escriviu entre claudàtors els símbols fonètics dels sons corresponents a les grafies subratllades i digueu al final de cada apartat a quin fenòmen pertanyen.

a. un calaix obert, a més a més, despatx abandonat, foc de nit, gots de vi.......................................

b. professor i alumnes, anar i venir, vint gegants, anant-hi i venint-ne, per Sant Joan fem foc...................................

c. vaig anar-hi, vint-i-dos, vint anys, anant-hi.............................................

d. una aixeta, quina hora és?.................................................

e. porta ulleres, la història, la universitat, la hi dóna, na Irene...................................

4. Escriviu la transcripció fonètica de les següents paraules.

àlgebra, espatlla, congelar, metge, puig, bebedor, espessor, acció, canyella, confeccionar.

Joan Salvat-Papasseit "Com sé que es besa" ( imatge ).

1. Aquesta imatge és un cal·ligrama. Busqueu què és un cal·ligrama i seleccioneu un parell de cal·ligrames del mateix autor.

http://www.lletra.uoc.edu/

2. Traduïu els versos del francès al català.
http://www.multilingue.cat/

3. Expliqueu per què els versos estan disposats de manera diferent i què significa cada disposició. Podeu exemplificar-ho amb una altra imatge.

4. El cal·ligrama pertany a El poema de la rosa als llavis i els cal·ligrames són els únics que no estan escrits en tinta negra. Què significa que aquest estigui escrit en tinta blava?.

5. "Aimia" és un arcaisme. Què vol dir?
http://www.optimot.gencat.cat/

6. Quantes veus hi ha al poema?

7. Expliqueu la concepció amorosa del poema i poseu-lo en relació a la del llibre.

8. Bibliografia:
- Miralles, Carles; "Per a una lectura de Salvat Papasseit", Reduccions, núm. 17, pàg.47. Podeu trobar la revista a: http://www.raco.cat/

- Molas, Joaquim, "pròleg" a El poema de la rosa als llavis, Ariel, Barcelona, 1981, pàg. XLVI.

dimecres, 14 d’octubre de 2009

Vicent Andrés Estellés "Els amants" ( vídeo ).

Descripció de l'activitat:
1. Escolteu, llegiu i situeu el poema dins l'obra de Vicent Andrés Estellés. http://www.escriptors.cat/


2. Busqueu informació sobre la concepció amorosa de: López-Picó, Petrarca, Carles Riba i G.A. Bécquer i poseu-la en relació amb el poema.
http://www.enciclopedia.cat/

3. "La carn vol carn" correspon al poema CXXII d'Ausiàs March. Busqueu-lo, contextualitzeu-lo i expliqueu la relació que té amb el poema estellesià.

4. Consulteu al Diccionari català-valencià-balear ( DCVB ) les paraules que no entengueu.
http://www.dcvb.iecat.net/

5. Visiteu la web "Música de poetes" i gaudiu d'altres poemes musicats de Vicent Andrés Estellés.
http://www.musicadepoetes.cat/

6. Què vol expressar V.A.Estellés en aquests versos?

7. Bibliografia:
- (2005) Paré, Pep i Martín, Enric: Antologia de poesia catalana. Edicions 62.
- (2008) Pérez Montaner, Jaume: Antologia poètica. Vint-i-cinc poemes de Vicent Andrés Estellés. Angle Editorial.

dimecres, 7 d’octubre de 2009

Presentació

Benvinguts al bloc de llengua i literatura catalana!!.
D'aquí a no res, podreu trobar-hi textos i fragments sobre llengua i literatura catalana pensades per treballar a secundària. A més a més, espero que tot aparegui en diferents formats, reflex de tot el que m'ha proporcionat el curs de les TIC.
Comencem!