dimarts, 29 de gener de 2019

L'amor cortès i Sentit comú

*L'amor cortès

* Sentit comú?

dimecres, 16 de gener de 2019

El mètode Grönholm, Jordi Galceranhttps://agora.xtec.cat/cfa-espiteus/wp-content/uploads/usu71/2015/07/El-M%C3%A8tode-Gronh%C3%B6lm.pdf Llibre.

* https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/el-metode-gronholm/el-metode-gronholm/video/5415531/
Pel·lícula.

* Tràiler pel·lícula.

*https://www.upc.edu/slt/comcomunicar/files/rubrica_oral_ca.pdf
Com comunicar.

Alguns punts:

A. Per vosaltres.
1. Gestualitat: postura, moviments, gestos: facilitar comprensió i interactuar amb audiència.
2. Mirada: contacte visual amb companys i públic, adaptar-se a les situacions i reaccions.
3. Volum i entonació: Adequat. El missatge es perceb. Entonació no monòtona.
4. Ritme i pronúncia: Adequat ( ni ràpid ni lent ), regula, fa pauses...pronúncia dels sons i les síl·labes és clara.
14. Atenció i interès: Captar l'atenció, implica l'auditori, adapta discurs a l'auditori.j