diumenge, 21 de febrer de 2010

A. MARCH: Temàtica i estructura de l'obra.TEMÀTICA:


AMOR: La voluntat de viure un amor pur, entra en clara lluita amb la intensitat de les reflexions de l'estimada. Aquest xoc provoca en el poeta l'afany de cercar l'estabilitat en el seu món interior i en no veure-ho mai assolit, l'obra mostrarà malenconia.

MORT: Desig i por.
a. Troba un alliberament cap a un paradís en el que podrà fruir d'un sentiment no correspost en vida. A vegades, sembla disposat a morir per amor.
b. La humanitat que mostra a la seva poesia amorosa amaga la por de tot home cap a la mort.

DESIG: Voluntat de viure un amor idealitzat, no carnal.

RELIGIOSITAT: S'aconhorta en la fe ja que com a home no arriba a trobar del tot el goig de la fe. Reflexiona amb Déu, tractant-lo de “ tu” ( vs. el tractament a la dona: de “vós” per: cortesia, distanciament i manca de confiança ).


ESTRUCTURA DE L'OBRA:

L'obra es reordena en:

1, CANTS D'AMOR:
Sol introduir el “senhal”: Plena de seny, Llir entre cards, Mon darrer bé i Oh, foll amor.

a. Plena de seny: Les composicions són un diàleg entre el poeta i l'estimada ( “aimia” ). El poeta proposa a la dona una relació més madura física i intel·lectualment. Ella no li respon. Ell es sent fracassat i mostra solitud i demandes de socors. Alhora també es mostra un poeta entusiasta que dubta de viure o morir, que recorda l'amor i que desitja ser estimat.

b. Llir entre cards: Apareix el nom de la dama: Teresa. El poeta s'allunya dels aspectes físics de la dama i es fixa en la contemplació. Ella respon negativament i ell s'obsessiona per la mort. Té esperança de ser estimat, tot i que sigui després de la mort.

c. Amor Amor: No es dirigeix directament a la dama, sino a l'Amor personificat. A.March, desenganyat i vell, reconeix que el plaer intel·lectual no és suficient per assolir el plaer complet, l'amor pur.

d. Oh, foll amor: El poeta es sent deshonest, vil i vergonyós. Hi ha un dur atac de la pesona estimada, conseqüencia de la gelosia del que no és amat i la ira del qui demana l'infern a la dama que estima.

2, CANTS DE MORT:
Dedicats a plànyer la mort de la dama. L'amor entre els dos és un amor correspost, de relació mútua i honesta.. Hi ha dolor per la pérdua de l'estimada i desig de seguir en el dol i de reunir-se amb ella. L'amant vol morir i això l'eleva las herois antics. Es transmet una inquietud per la sort ultraterrenal d'ella, per saber si s'ha salvat o no i també apareix la por perquè ell n'hagi estat el culpable.
La intensitat de l'amor és abordada des del punt de vista de la mort.

3, CANT ESPIRITUAL:
El poeta s'adreça a Déu amb un “tu” mostrant-li el temor i el desig de morir. Es mostra el costat més humà del poeta, les pors, les febleses de tot home pecador que fa un minuciós examen de consciència previ a la confessió.

4, CANT MORAL:
To sentenciós, doctrinal i moral. Escriu sobre la natura de l'amor i les 3 classes que existeixen d'aquest: l'honest, el delitable i el que participa dels 2. També tracta la naturalesa del bé, el fat i la mort i els problemes de la vellesa.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada