dimecres, 4 de maig de 2011

Interrogació retòrica: Per què?

Una interrogació retòrica és una figura literària que consisteix a enunciar una afirmació interrogativament amb una intenció emfàtica. Quan un "personatge" adjectiva retòricament es refereix a una cosa artificiosa, sense sinceritat i sense contingut.
Resposta: Perquè a Wembley només hi arriben els millors.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada